Madarsko_regiony_mapa

Maďarsko je jednou z nejvýznamnějších a nejrozmanitějších vinařských zemí střední Evropy. Vinařství zde začali pěstovat Římané ve 4. století. V pozdním císařském období byla vína z Pannoni známá a ceněná na římských stolech. Ve středověku se stejně jako v jiných zemích regionu věnovali pěstování vína křesťanští mniši, zejména cisterciáci z Francie a italští benediktini. Právě tí založili nejstarší opatství v Pannonhalmě a zároveň vinice, které existují dodnes.

Za komunistické éry byla v rozumné míře dostupná pouze vína z Maďarska a Bulharska, která se však vyznačovala velmi nízkou kvalitou. Revoluce volného trhu v 90. letech paradoxně mnoho nezměnila.