Polosuchá a polosladká vína jsou kompromisem průměrnému spotřebiteli, také těm, kteří se o víno teprve začínají zajímat.

Polosladká vína jsou vína se zbytkovým obsahem cukru vyšším než u vín polosuchých. Dle norem płatných v Evropské unii to může být až 45 g zbytkového cukru na litr, což je oproti 12 g zbytkového cukru u polosuchých vín poměrně zásadní rozdíl.