NEWSLETTER

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je International Wine Company s.r.o., IČ 7235496 se sídlem Křížkovského 617/10, 71200 Ostrava (dále jen: „správce“)