Odstoupení od smlouvy

International Wine Company s.r.o.

Já, .........................., tímto informuji o odstoupení od kupní smlouvy na zboží:

  • ...........................
  • ...........................
  • ...........................
  • ...........................
  • ...........................

Datum přijetí zboží:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Podpis (pouze pokud je formulář zaslán v tištěné podobě)

Datum

pixel