CHUŤ VÍNA

Klasifikace vína, rozdělení vína do tříd, má v jednotlivých vinařských zemích různé formy. Západní svět (Francie, Itálie, Španělsko …) zavedli tzv. apelační systém – kde označují víno na základě původu. Tento systém používají země s dlouholetou tradicí vinohradnictví, nakolik dokázali vysledovat konkrétní polohy, vinohrady a svahy ideální pro daný typ vína.

Česká republika spolu so Slovenskem, Rakouskem i Německem patří do chladné vinařské oblasti. V minulosti v těchto zemích nebyly ani zdaleka takové teploty, jako jsou nyní, a hrozny tedy mnohem déle zrálo. Jedním z hlavních parametrů zralosti hroznů je obsah cukru. Proto tyto země zvolili kategorizaci vína na základě tzv. cukernatosti.

Cukernatost představuje obsah cukrů v hroznech, které jsou kvasinky schopné spotřebovat během kvašení. Sleduje se během zrání hroznů ve vinici refraktometrem, ve vylisovaných moštu se měří moštoměrem. Hodnota moštoměru udává, kolik kilogramů cukru se nachází v 100 litrech moštu a udává se ve stupních normalizovaného moštoměru (značka ° NM). Tato hodnota je základem klasifikace u nás.

 

Rozdělení vín dle obsahu zbytkového cukru:

  • Suchá vína 0-4 g/l
  • Polosuchá vína 4-12 g/l
  • Polosladká vína 12-45 g/l
  • Sladká vína 45+ g/l

 

Zajímavostí je, že některá vína se mohou označovat jako suché navzdory vyššímu obsahu zbytkového cukru (nad 4 g/l). Výjimka je možná tehdy, pokud víno obsahuje dostatečné množství kyselinek, které hodnoty cukru vyváží (zbytkový cukr nepřesáhl 9 g/l a celkový rozdíl kyselin a zbytkového cukru je menší než 2g /l).